Zašto se pojavljuje prozor s zahtjevom za aktiviranje sustava Windows?

Ne razumijem je li sustav Windows aktiviran ili ne. Naime, ona kaže da je aktivirana, ali natpis s desne strane u donjem kutu ne nestaje. Znači, to bi trebalo biti?

porota

Odgovor stručnjaka:

Pozdrav, Yuri! Ako svojstva pokazuju da je sustav aktiviran, onda je to tako. Vodeni žig s aktivacijskim zahtjevom pokazuje da verzija operacijskog sustava koju koristite nije licencirana. Uklanjanje ovog podsjetnika je dovoljno jednostavno:
  1. Napravite točku za oporavak, jer ćete morati unijeti promjene u registar.
  2. Kliknite "WIN + R" i upišite i izvršite "regedit".
  3. U prozoru Registracijski uredaj idite na granu "HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows NT \ CurrentVersion \ SoftwareProtectionPlatform \ Aktivacija".
  4. U katalogu "Aktivacija" obratite pažnju na tipku "Ručno".
  5. Pritisnite desnu tipku miša odaberite "Edit" i u "Value" blok mijenja "0" na "1".
  6. Spremite promjene i ponovo pokrenite računalo.